Trị Thống kinh (đau bụng kinh) theo Đông y

Trong Đông y, Rối loạn kinh nguyệt được gọi là bệnh Nguyệt kinh, gồm các chứng: Thống kinh, Bế kinh, Băng lậu, Kinh loạn, Kinh trở…

Thống kinh là gì?

Thống kinh hay còn gọi là Đau bụng kinh, Kinh nguyệt đau, hoặc Kinh hành phúc thống Biểu hiện của thống kinh là việc đau bụng kinh có liên quan đến thời gian trước, trong hoặc sau khi hành kinh.

Cơ chế bệnh sinh: Kinh nguyệt là do huyết hóa ra, huyết lại tùy vào khí để vận hành, do đó khi khí huyết hòa thuận, sung túc thì không đau bụng kinh, nhưng khi khí huyết suy kém hoặc ứ trệ sẽ làm kinh xuống không thông và gây ra hiện tượng đau bụng kinh

Thống kinh có 2 loại:

Thực chứng: do Phong hàn tà, do Khí trệ, do Huyết ứ

Hư chứng: thể Hư hàn, thể Hư nhiệt, thể Khí huyết hư nhược, thể Can Thận khuy tổn

Các bài thuốc Đông y trị Thống kinh

Thống kinh gồm 2 loại và nhiều thể như vừa kể ở trên, phép trị chung của Thống kinh là Thông điều khí huyết, chỉ thống; bên cạnh đó còn dựa vào nguyên nhân theo từng thể bệnh để có những bài thuốc cụ thể khác nhau.

 Anh47

Thể Huyết ứ: Cần hoạt huyết, tiêu ứ trệ

Sử dụng bài thuốc Huyết phủ trục ứ thang: Xuyên khung, Hương phụ, Quy nhân, Đào nhân, Hồng hoa, Cam thảo, Thanh bì, Sinh địa, Chỉ xác, Ngưu tất, Xích thược, Mộc hương.

Thể Khí trệ: Cần hành khí, tiêu ứ

Sử dụng bài thuốc Thanh nhiệt điều huyết thang: Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Hồng hoa, Đào nhân, Sinh địa, Đơn bì, Nga truật, Hoàng liên

Thể Hư nhiệt: Cần dưỡng âm, lương huyết, chỉ thống

Sử dụng bài thuốc Đơn chi tiêu dao tán Sài hồ, Bạch hồ, Bạch thược, Sinh khương, Chi tử, Trần bì, Bạch linh, Bạc hà, Chi tử

Thể Phong hàn: Cần lý trị ôn kinh

Sử dụng bài thuốc Ôn kinh thang: Ngô thù du, Sinh khương, Bán hạ, Bạch thược, Đan bì, Nhân sâm, Quế chi

Thể Khí huyết hư nhược: Cần điều khí dưỡng huyết

Sử dụng bài thuốc Bát trân thang: Nhân sâm, Bạch truật, Bạch linh, Xuyên khung, Đương quy, Thục địa, Cam thảo, Bạch thược gia Hương phụ và Mộc hương

Thể Can Thận khuy tổn: Cần bổ can thận

Sử dụng bài thuốc: Điều hòa can thang: Hoài sơn, Sơn thù, Đương quy, A Giao, Bạch thược, Cam thảo

Bài viết liên quan

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *